Mutton Curry

115,000 đ

Nếu những từ này đủ để khiến bạn chảy nước miếng, thì những công thức này chắc chắn sẽ đưa bạn đến thiên đường thứ bảy.