Mô hình kinh doanh Bất động sản chia nhỏ

Kết nối các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng hoàn thiện vào một kho hàng chung, phần khác doanh nghiệp quản lý mô hình sẽ tổ chức phát triển kinh doanh để phân phối hàng đến các showroom trực thuộc hoặc nhượng quyền, các đại lý online (là tài khoản khách hàng trên APP) có thể đặt hàng về kho tổng, để chuyển 

MÔ HÌNH KINH DOANH

QUY TRÌNH VẬN HÀNH

Lợi ích

TOP 5 LỢI ÍCH

ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬN QUYỀN

 • Đa dạng hoá nhà đầu tư
 • Tăng thanh khoản cho sản phẩm đầu tư
 • Vòng tài chính linh hoạtc
 • Bắt kịp xu hướng chia nhỏ bất động sản
 • Thu nhiều phí giao dịch hơn
TOP 5 LỢI ÍCH

ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬN QUYỀN

 • Giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận (người ít vốn vẫn có cơ hội đầu tư)
 • Lợi nhuận chia đều dựa trên tỉ lệ đầu tư
 • Giảm rủi ro
 • Thanh khoản cao
 • Thủ tục đơn giản

LỢI ÍCH CEO

 • Biểu đồ thể hiện lượng khách hàng online dropshipping và BDS_CN
 • Doanh thu lợi nhuận nhóm hàng
 • Báo cáo lợi nhuận

ĐỐI TÁC TIN DÙNG VINATEKS

Gọi ngay: 19000126