Mô hình kinh doanh Ngôi nhà nghệ sĩ

Ứng dụng công nghệ để Người nghệ sĩ lưu trữ quá trình hoạt động nghệ thuật.

Xây dựng và chăm sóc Social chính thống, thu hút fan hâm mộ, tăng name.

Kết hợp quảng bá dịch vụ KOLs đến những Doanh nghiệp có quan tâm.

Ngoài nghệ thuật, Nghệ sĩ chủ động kinh doanh thêm.

MÔ HÌNH KINH DOANH

QUY TRÌNH VẬN HÀNH

Lợi ích

  • Tạo ra những giá trị của riêng nghệ sĩ
  • Kết nối trực tiếp đến người hâm mộ
  • Người hâm mộ có thể mua sản phẩm chính hãng từ chính nghệ sĩ đó một cách minh bạch

Lợi ích

Dùng lợi nhuận bán được để làm thiện nguyện: để trẻ em khó khăn được đến trường,...

Hỗ trợ những nghệ sĩ về hưu, tạo ra ngôi nhà chung của nghệ sĩ

Báo cáo

  • Biểu đồ báo cáo TOP 10 nghệ sĩ có lượng người hâm mộ cao nhất
  • Biểu đồ cáo cáo giá trị đóng góp cho xã hội theo từng nghệ sĩ tiêu biểu
  • Biểu đồ thể hiện tỉ lệ giữa doanh số, lợi nhuận và giá vốn

ĐỐI TÁC TIN DÙNG VINATEKS

Gọi ngay: 19000126