BUỔI TẤT NIÊN " XUÂN GẮN KẾT" BNI HiTEK CHAPTER

Ngày đăng: 09:21 AM 28/06/2022 - Lượt xem: 560

BNI Hitek Chapter chính thức ra mắt vào ngày 31 tháng 08 năm 2016 với số lượng thành viên ban đầu là 39 đại diện các doanh nghiệp cũng như các ngành nghề, mở ra cơ hội kinh doanh tiềm năng bằng hình thức hoạt động Marketing độc quyền và là chapter thứ 64 của BNI Việt Nam.

Với khẩu hiệu: 

‘’THÊM ĐỒNG ĐỘI - THÊM SỨC MẠNH, THÊM ĐOÀN KẾT – THÊM THÀNH CÔNG’’

BAN ĐIỀU HÀNH BNI HITEK CHAPTER NHIỆM KỲ 01: 

1. Chủ tịch: NGUYỄN HOÀNG THIÊN

2. Phó chủ tịch - Trưởng Ban hội viên: NGUYỄN TẤN VŨ

3. Tổng thư ký: DƯƠNG VŨ KIỀU UYÊN 

4. Trưởng ban sự kiện: NGUYỄN THỊ THU SANG

5. Trưởng ban phát triển: VÕ NGỌC THÚY

6. Trưởng ban khách mời: NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

7. Trưởng ban định hướng: NGUYỄN MINH TIẾN 

8. Trưởng ban Webmaster: ĐOÀN KHÁNH DUY

9. Trưởng ban đào tạo: LÊ ĐÌNH QUANG.

TẦM NHÌN-SỨ MỆNH-GIÁ TRỊ CỐT LÕI  CỦA BNI HiTEK CHAPTER:

 ➤ TẦM NHÌN:  Trong vòng 2 năm Trở thành chapter đi đầu BNI Vietnam trong việc tuân thủ quy trình, phát huy sức mạnh của Công nghệ giúp từng doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong kinh doanh

 ➤ SỨ MỆNH: Ứng dụng công nghệ phát triển chapter và phát triển doanh nghiệp thành viên.

 ➤ GIÁ TRỊ CỐT LÕI :

  1. Cho là Nhận
  2. Xây dựng mối quan hệ
  3. Học cả đời.
  4. Truyền thống + đổi mới
  5. Thái độ tích cực
  6. Sự Công nhận
  7. Trách nhiệm.
  • HiTek thực hiện Đúng quy định - Đủ quy trình - Đều các bước
  • HiTek hướng đến việc xây dựng chapter "Chất Thật - Thật Chất".

 


Facebook