STRONG LIFE TAMYPHAR

ST360TPM

500,000 đ

Trong đông y KHÍ HUYẾT là phần quan trọng của cơ thể, vì vậy khi Khí Huyết suy kém con người sẽ mất dần sự sống.

Bài thuốc là sự kết hợp TỨ VẬT THANG tác dụng bổ huyết với các vị thuốc bổ khí như Đinh lăng, Ba kích, Hoàng kì. Bài thuốc có tác dụng bồ