Trứng Gà Ta

201801

2,500 đ

Trứng gà ta giá 25.000/10 quả. Hàng miền tây việt nam 100% nhé bà con. Bổ dưởng và an toàn.